Accions

Treballem per impulsar 76 accions demostratives d’adaptació al canvi climàtic als territoris del projecte i més de 1.000 accions complementaries finançades a través de la mobilització d’uns 73M€ de fons addicionals. Les accions a implementar es defineixen de manera participativa als living labs del projecte, s'avaluen per un comitè d'experts que vetlla per la coherència i la complementarietat i s'aproven pels socis del projecte. COcreem adaptació!

Accions
Agroramaderia
Forestal
Pesca
Turisme
Transversal

Totes les accions