Accions

Treballem per impulsar 76 accions demostratives d’adaptació al canvi climàtic als territoris del projecte i més de 1.000 accions complementaries finançades a través de la mobilització d’uns 73M€ de fons addicionals. Les accions a implementar es defineixen de manera participativa als living labs del projecte, s'avaluen per un comitè d'experts que vetlla per la coherència i la complementarietat i s'aproven pels socis del projecte. COcreem adaptació!

Forestal

Per reduir les vulnerabilitats del sector forestal com ara l’increment del risc d’incendis forestals, el decaïment del bosc i la mortalitat d’espècies arbòries, la disminució de la productivitat i la fragmentació dels hàbitats, implementem accions d’adaptació al canvi climàtic relacionades amb la promoció de la gestió forestal sostenible i els mercats de productes forestals locals. 

Veure més
Pesca

Per reduir les vulnerabilitats del sector pesquer, com ara la sobreexplotació dels recursos naturals o la pèrdua de platges, implementem accions d’adaptació al canvi climàtic relacionades amb la reducció dels impactes dels canvis de morfologia costanera, la utilització de noves tècniques de pesca i la promoció dels mercats de productes pesquers locals i sostenibles. 

Veure més
Agroramaderia

Per reduir les vulnerabilitats del sector agroramader, com la pèrdua de qualitat dels productes agraris, l'augment de les necessitats hídriques dels cultius i ramats i l'increment del risc de pèrdues de la producció ramadera, implementem accions d'adaptació al canvi climàtic relacionades amb la promoció de varietats agrícoles o ramaderes locals més resistents, la utilització de noves tècniques agrícoles i la promoció dels mercats de productes agroalimentaris locals i sostenibles. 

Veure més
Turisme

Per reduir les vulnerabilitats del sector turístic, com ara la pèrdua de confort climàtic, la reducció de la línia de costa o la disminució de la disponibilitat de neu a les estacions d’esquí, implementem accions d’adaptació al canvi climàtic relacionades amb la promoció de la sostenibilitat i l’adaptació en el sector turístic, el foment de la diversificació turística i la implantació de marques turístiques de gestió local. 

Veure més
Transversal

Implementem accions d’adaptació al canvi climàtic d’àmbit transversal i intersectorial que aborden objectius diversos com ara millorar l’optimització de l’ús de l’aigua, restaurar els ecosistemes, integrar els principis d’economia circular i solucions basades en la natura en els models de gestió, promoure la mobilitat sostenible i incrementar la sobirania energètica. 

Veure més

Totes les accions