Actuem
eCOadapt50 treballa per executar més de 76 accions d’adaptació al canvi climàtic amb pressupost directe del projecte i, en paral·lel, per implementar més de 1.000 accions amb finançament complementari.  
Implementem projectes, inversions o activitats per a fomentar l’adaptació local al canvi climàtic en territoris rurals a partir de l’anàlisi prèvia de les vulnerabilitats, la selecció i priorització de les accions durant els espais participatius dels LL4CC, i maximitzant la replicabilitat de les mateixes.
Amb la coordinació per part d’ARCA l’ambició és dur a terme més de 76 accions amb fons propis del projecte, al voltant d’uns 5 M€, i promoure l’execució de més de 1.000 accions complementàries mitjançant la mobilització de més de 73 M€ del sector públic i privat.
Mitjançant la metodologia i els criteris establerts per part del Consell Comarcal de l'Alt Penedès una part de les accions que implementarem seran Solucions Basades en la Natura per tal de reforçar la resiliència dels territoris alhora que contribuir a l’enfortiment dels serveis ecosistèmics.
 
Treballs forestals. Autor: Oriol Clavera/ Diputació de Barcelona