Capacitem
La capacitació dels agents implicats en els diferents sectors del projecte esdevé clau a l’hora de garantir l’èxit en la implementació de la metodologia del projecte eCOadapt50
La Cambra de Comerç de Barcelona avaluarà les necessitats formatives dels agents implicats i dissenyarà el pla de formació per a cadascun dels sectors del projecte 
D’aquesta manera, facilitarem a les parts interessades coneixements, eines, i les dades necessàries per tal que puguin proposar i escollir les accions més adequades per reduir la vulnerabilitat dels seus territoris i de les  seves principals activitats econòmiques. Capacitarem els agents clau per alinear la seva activitat als imperatius dels nostres temps i els dotarem de criteri per tal que puguin proposar i escollir les accions més adequades per adaptar-se al canvi.

 
Imatge de Shutterstock