Monitorem
Establim indicadors de seguiment per als diferents àmbits de treball del projecte que ens permetran avaluar-ne l’estat i garantir-ne el progrés efectiu.
Analitzem la percepció dels agents implicats sobre el canvi climàtic i l’adaptació mitjançant enquestes per tal de conèixer el seu grau de sensibilitat respecte del canvi climàtic i el seu nivell de conscienciació en relació amb possibles estratègies d’adaptació.
Establim una metodologia per a la recollida de dades dels diferents àmbits de treball del projecte i monitorem el progrés i l’eficàcia de les accions implementades mitjançant indicadors de seguiment específics.
Avaluem l’efectivitat del projecte en termes de reducció de la vulnerabilitat, efecte de les accions complementàries, mobilització de fons, augment de la conscienciació i difusió, implicació dels agents dels territoris i creació de capacitats.

 
Vinyes. Autor: Pere Quintana