Planifiquem
Accions d'adaptació al canvi climàtic amb la participació dels agents implicats, a partir de la identificació prèvia dels impactes i les vulnerabilitats territorials respecte al canvi climàtic.
Malgrat que el canvi climàtic és un problema planetari, els efectes són molt visibles a escala local. Per tant, una part important de les mesures dadaptació han de dissenyar-se i implementar-se tenint en compte les característiques de cadascun dels territoris i dacord amb la seva realitat biofísica, social i econòmica.
Així mateix, l'escala local facilita la identificació dels actors implicats i l'acord en les mesures que cal adoptar. En resum, la planificació i la gestió local tenen un paper rellevant per minimitzar la vulnerabilitat al canvi climàtic, per això crearem els Living labs, els espais de treball i participació on els agents del territori proposaran, prioritzaran i decidiran quines accions implementar.
En total creem 19 Living labs, un per cadascun dels 19 territoris eCOadapt50.
 
Leader Catalunya Central. Autor: Guillem Bagaria