Presentació

COcreant acció estratègica per adaptar els territoris i l’economia local al canvi climàtic

Life eCOadapt50 és un projecte europeu d’adaptació al canvi climàtic liderat per l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i en el que participen 25 socis públics i privats. Està enfocat a la cocreació d’una acció estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i l’economia local en 19 àrees de Catalunya.

Amb la implicació dels agents socials i econòmics dels territoris, i les administracions locals i amb un pressupost de 18,6 milions d’euros, del 2023 al 2030, Life eCOadapt50 preveu executar més de 76 accions en quatre activitats econòmiques especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic –agroramadera, forestal, pesquera i turística– i en 19 espais de Catalunya, que representen el 60% de la superfície catalana (prop de 19.400 km2) i més d’un 10 % de la seva població (més de 900.000 habitants).

8 anys
fins al 2030
18,6 M€
de pressupost
25
socis
+76
d'accions previstes
+73 M€
d'inversió en altres accions
Reptes
1
Resiliència

Construir un futur per als territoris reduint la vulnerabilitat de les activitats socioeconòmiques als impactes del canvi climàtic. 

2
Mobilització

Implicar els agents econòmics i socials dels territoris mitjançant la informació, la conscienciació, la formació, la participació i l'acció. 

3
Governança

Establir espais de debat, participació i proposició estables per a la promoció i cocreació de solucions d’adaptació al canvi climàtic. 

4
Inversió

Desenvolupar un procés d’execució d’accions i inversions (més de 73 M€) a llarg termini.

5
Coneixement

Treballar per generar un coneixement precís sobre els efectes del canvi climàtic en aquests sectors, en situacions com la reducció de la disponibilitat i la qualitat de l’aigua, episodios de calor més freqüents o l’augment del risc d’incendis, entre d’altres.

Vídeo de presentació

Veure el vídeo al canal de YouTube
 
Life eCOadapt50 treballa per a l’adaptació al canvi climàtic dels sectors agroramader, forestal, pesquer i turístic
Fullet informatiu

Per conèixer amb més detall el projecte, descarrega't el fullet en format PDF.

Descarrega