Registre General de la Diputació de Barcelona

Model de sol·licitud


Sol·licitud (enllaça amb la Seu electrònica)

 

Registre General

El Registre General-oficina d’assistència en matèria de registres, situat al vestíbul de Can Serra, atén presencialment, de dilluns a divendres de 10 a 13h.

El Registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge. Podeu fer els tràmits a través de la Seu electrònica, on també disposeu de tota la informació actualitzada.

Creació del Registre electrònic general de la Diputació de Barcelona: instruccions de gestió (BOPB de 24 de desembre de 2020).

Les consultes relacionades amb tràmits específics seran ateses per cadascun dels àmbits respectius.

Les consultes relacionades amb el Registre General s'atenen al telèfon 93.402.21.13 i a l'adreça de correu electrònic registre.general@diba.cat.

Podeu consultar aquí els documents que no poden presentar-se en el Registre General de la corporació.

 

Tramesa de documentació a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT)

Per a qualsevol gestió relacionada amb multes i tributs locals, ho heu de fer a través de la Seu electrònica de l'ORGT, on disposeu de tots els tràmits i serveis que ofereixen d'atenció al contribuent: presentació d'escrits al registre electrònic.

Podeu cercar el telèfon i el correu electrònic de la vostra oficina aquí: xarxa d'oficines.

També podeu fer les consultes de l'ORGT al telèfon 93/202.98.02 o bé al correu electrònic orgt.atenciociutadana@diba.cat 

 

Funcions del Registre General

El Registre General compta amb una única oficina presencial, a més d'un registre electrònic, on porta a terme les seves funcions:

  • El Registre General assumeix la delegació de la funció fedatària que correspon a la secretaria de la corporació. D'acord amb això, registra tots els documents que arriben a la Diputació de Barcelona.
  • A més, com a dependència oberta al ciutadà, el Registre General atén les consultes que se li formulen.
  • Les persones interessades a presentar documentació poden fer-ho mitjançant el registre electrònic, accessible a través de la Seu electrònica, així com també per la resta de canals que preveu la normativa legal vigent, obert les 24 hores del dia de dilluns a diumenge.

 

Edifici Can Serra

Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13h

Registre General de la Diputació de Barcelona