8 anys
fins al 2030
18,6 M€
de pressupost
24
socis
+76
d'accions previstes
+73 M€
d'inversió en altres accions
Vídeo de presentació
 
Life eCOadapt50 treballa en l’adaptació al canvi climàtic en els sectors agroramader, forestal, pesquer i turístic.
Accions
Agroramaderia
Forestal
Pesca
Turisme
Transversal
Eixos d'actuació
Analitzem
Planifiquem
Actuem
Monitoriem
Capacitem
Empoderem

Agenda

Constitució del living lab del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Es constitueix el living lab del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Sala de Plens del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Creació del living lab del Parc del Castell de Montesquiu
El Parc del Castell de Montesquiu crea el living lab de Life eCOadapt50.
Castell de Montesquiu
Socis