8 anys
fins al 2030
18,6 M€
de pressupost
25
socis
+76
d'accions previstes
+73 M€
d'inversió en altres accions
Vídeo de presentació
 
Life eCOadapt50 treballa en l’adaptació al canvi climàtic en els sectors agroramader, forestal, pesquer i turístic.
Accions
Agroramaderia
Forestal
Pesca
Turisme
Transversal
Eixos d'actuació
Analitzem
Planifiquem
Actuem
Monitorem
Capacitem
Empoderem

Agenda

Jornada de treball del Living lab Alt Penedès per a l’adaptació al canvi climàtic
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Living Lab Galp Costa Brava
Espai Maram