Forestal

Per reduir les vulnerabilitats del sector forestal com ara l’increment del risc d’incendis forestals, el decaïment del bosc i la mortalitat d’espècies arbòries, la disminució de la productivitat i la fragmentació dels hàbitats, implementem accions d’adaptació al canvi climàtic relacionades amb la promoció de la gestió forestal sostenible i els mercats de productes forestals locals.