Eixos d'actuació

Aquests són els eixos d'actuació del projecte, que es basa en l'acció.