Marc estratègic

El projecte Life eCOadapt50 dona resposta local als diferents acords i polítiques d’adaptació al canvi climàtic de l’àmbit europeu, de l’estat Espanyol i de Catalunya. Assumeix els reptes que es plantegen i treballa per proposar solucions.

Life eCOadapt50 proposa la implementació de l’Estratègia local per a l’adaptació al canvi climàtic (ELACC) a 19 territoris de Catalunya. L’ELACC es va generar en l’àmbit del projecte Life Clinomics i la seva aplicació es va contrastar amb èxit en tres territoris: la comarca de l’Alt Penedès, la Reserva de la Biosfera del Montseny i la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.

La raó de ser de l’ELACC és el govern participatiu de la planificació, l’acció i la gestió de l’adaptació, per tal de minimitzar la vulnerabilitat al canvi climàtic en les activitats econòmiques dels territoris.

L’ELACC pren com a referència i concreta en l'àmbit local les propostes d’adaptació al canvi climàtic de les diferents escales de govern:
Catalunya i Espanya
Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic i Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2021-2030 (ESCACC30)

Amb una contribució a la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, la participació dels ciutadans i els agents socials i econòmics, així com la planificació sectorial de l’adaptació al canvi climàtic amb especial a l’agenda rural.

Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica i Pla nacional d'adaptació al canvi climàtico

Amb una contribució a la promoció de la participació i mobilització de tots els agents públics i privats i a l’adaptació dels sectors econòmics, públics i privats, més vulnerables.

Unió Europea i Nacions Unides
Unió Europea

Amb una contribució al desenvolupament d’estratègies territorials que concreten els principis de l’adaptació al canvi climàtic, el desenvolupament d’una economia sostenible, l’augment de la resiliència local, i la restauració i l’enfortiment de la gestió forestal per millorar la seva resiliència. 

Nacions Unides

Amb una contribució directa a l’ODS 13 i una contribució significativa als ODS 6, 9, 12, 14 i 15, així com a la transició a una economia resilient al canvi climàtic.