Relació amb altres projectes
Life eCOadapt50 aprèn i segueix els aprenentatges obtinguts en altres projectes Life i similars d'adaptació al canvi climàtic, com ara el Life Clinomics i altres de l'àmbit espanyol i europeu.
Life Clinomics

El projecte (2016-2019) proposava posar en marxa nous processos d’inversió d’entitats públiques, especialment municipis, així com empreses privades de determinats sectors representatius, per disminuir la seva vulnerabilitat, anticipar-se als impactes climàtics i augmentar la seva resiliènciaamb l'objectiu de millorar-ne la competitivitat i augmentar-ne l’ocupació.

Nadapta

Aquest projecte pretén augmentar la resiliència enfront del canvi climàtic a Navarra integrant les diferents polítiques sectorials de manera que s'incorpori la lluita contra el canvi climàtic en la seva programació i desenvolupament. Constitueix, per tant, una estratègia regional, que permet avançar en els diferents sectors de manera coordinada.

UrbanKlima

L'objectiu principal del projecte és el desplegament de l'Estratègia de Canvi Climàtic del País Basc -KLIMA 2050- a l'àmbit urbà, i impulsar la transició energètica i climàtica per aconseguir la resiliència del territori basc mitjançant el desenvolupament de 40 accions.

ResAlliance

L'Aliança de coneixements sobre resiliència del paisatge per a l'agricultura i la silvicultura a la conca mediterrània és un projecte de xarxa temàtica. El seu objectiu és millorar el flux d'informació i de coneixements i augmentar la capacitat dels silvicultors i agricultors per implementar solucions innovadores de resiliència del paisatge.

Pyrenees4clima

"Cap a una comunitat de muntanya transfronterera resistent al clima als Pirineus"
L'objectiu principal del projecte és implementar l'Estratègia pirinenca del canvi climàtic (EPiCC), primera estratègia europea de canvi climàtic dissenyada específicament per a una bioregió de muntanya transfronterera i promoure la resiliència als Pirineus mitjançant la implementació de mesures d'adaptació al canvi climàtic.