Vés enrere
Galp Costa Brava

10/04/2024

Horari d'inici: 10h

Espai Maram (L'Escala) - Port de la Clota

Més informació
Living Lab Galp Costa Brava

Livinglab Galp Costa Brava, per presentar i decidir quines accions es portaran a terme aquest 2024

Ordre del dia:
1.    Benvinguda
2.    Estat actual del projecte Life eCOadapt50
3.    Avaluació d’impactes, vulnerabilitats i riscos climàtics a càrrec Institut Cerdà
4.    Presentació de les accions recollides 2024
5.    Aprovació de les accions presentades
6.    Espai de debat i participació
7.    Cloenda


Horari complet: 10h a 12h

Organitzadors: Grup d'Acció Local Pesquer Galp Costa Brava

Telèfon: 690139632

A/e: info@galpcostabrava.cat 

Recursos: