Pesca

Per reduir les vulnerabilitats del sector pesquer, com ara la sobreexplotació dels recursos naturals o la pèrdua de platges, implementem accions d’adaptació al canvi climàtic relacionades amb la reducció dels impactes dels canvis de morfologia costanera, la utilització de noves tècniques de pesca i la promoció dels mercats de productes pesquers locals i sostenibles.