8 anys
fins al 2030
18,6 M€
de pressupost
25
socis
+76
d'accions previstes
+73 M€
d'inversió en altres accions
Vídeo de presentació
 
Life eCOadapt50 treballa en l’adaptació al canvi climàtic en els sectors agroramader, forestal, pesquer i turístic.
Accions
Agroramaderia
Forestal
Pesca
Turisme
Transversal
Eixos d'actuació
Analitzem
Planifiquem
Actuem
Monitorem
Capacitem
Empoderem

Agenda

Living Lab Leader Ripollès, Ges, Bisaura
Cooperativa de Sant Quirze de Besora
Trobada interterritorial del Life eCOadapt50
Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili