Vés enrere
13/05/2024
La gestió de l'aigua, eix prioritari del projecte Life eCOadapt50 a l'Alt Penedès
El living lab de l’Alt Penedès del projecte Life eCOadapt50 es va reunir el dijous 25 d’abril, en segona sessió, a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Prop de 30 persones van donar veu a les accions d’adaptació al canvi climàtic a la comarca.
La segona trobada del living lab

Algunes d’aquestes accions s’han heretat de l’anterior projecte Life dut a terme a la comarca (Clinomics 2016-2023), d’altres han sorgit del Pacte d’Alcaldies per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC 2022-2023) i d’altres han estat proposades pels “stakeholders” que voluntàriament participen en el projecte Life EcoAdapt50 (2023-2030).

Les accions d’adaptació al canvi climàtic a l’Alt Penedès estan emmarcades en vuit grans eixos, essent l’eix “Gestió Sostenible dels Recursos Hídrics” considerat eix prioritari ja que dona una resposta més tranversal a l’estratègia d’adaptació al canvi climàtics del sectors turístic, forestal i agroramader objecte del projecte.

En la segona part de la sessió del living lab de l’Alt Penedès, els participants van treballar per grups i van valorar els eixos i les accions en base a diferents criteris: viabilitat econòmica, tècnica, social i político-institucional; transversalitat, replicabilitat a altres territoris, innovació en governança, innovació tècnica, econòmica i comercial; beneficis ecològics i socials, i adaptació al canvi climàtic.

Algunes de les accions a treballar en aquest projecte Life són la millora de la qualitat de l’aigua al pantà de Foix, l’ús d’aigua regenerada per al reg agrícola, la retenció d’aigua a la vinya (millora de la gestió de l’aigua a nivell freàtic fent basses, modificant camins i gestionant rasses i aigüeres), la instal·lació de dipòsits de recollida d’aigües pluvials, o la promoció d’accions de millora de la connectivitat fluvial. 

Les persones, entitats o empreses de l’Alt Penedès interessades a formar part del Living Lab de l’Alt Penedès del projecte Life eCOadapt50 poden contactar amb el Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (ofitec@ccapenedes.cat).

Vés enrere