Atrás
12/06/2024
Trobada conjunta dels 16 líving labs del projecte Life eCOadapt50 a Vila-seca per aprendre eines de cocreació i definir accions
La Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, situada a Vila-seca, va acollir el dimarts 11 de juny la primera trobada dels 16 espais de treball (líving labs) que formen part del projecte Life eCOadapt50. La trobada, organitzada per l’Institut Universitari de Recerca en Sostenibiltat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili (IU-RESCAT), va servir per posar en comú l’estat dels diferents espais de treball, aprendre eines per a la cocreació de mesures d’adaptació al canvi climàtic i definir les funcions del Comitè Tècnic Assessor que ha d’assessorar els líving labs en la selecció, priorització i implementació de les accions.

A finals de 2023 es van constituir aquests espais de  treball i de participació que involucren administracions públiques, sectors econòmics, entitats i ciutadania per definir les estratègies i accions a seguir per augmentar la resiliència local. Les primeres trobades han comptat amb la participació de més de 415 agents del territori. 

Durant el primer semestre de 2024, els diferents líving labs s’han tornat a reunir per dur a terme una identificació dels riscos i vulnerabilitats del territori respecte al canvi climàtic. El resultat d’aquesta feina, amb el suport de l’Institut Cerdà i la supervisió de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, serà disposar d’una diagnosi de vulnerabilitat al canvi climàtic per cada un dels diferents territoris. Les accions d’adaptació al canvi climàtic que s’implementaran en aquests territoris estaran alineades amb els resultats d’aquesta diagnosi. 

Al llarg del segon semestre de 2024 es preveu que s’implementin les primeres accions demostratives d’adaptació a canvi climàtic en els diferents territoris del projecte. 

La Cambra de Comerç de Barcelona, per la seva banda, ha dissenyat un pla que permetrà capacitar els agents implicats per dotar-los de criteri a l’hora de proposar i escollir les accions més adequades. De les temàtiques amb major grau d’interès en rebre formació, van destacar la gestió de l’aigua, les estratègies d’adaptació, les solucions basades en la natura, i la gestió sostenible i tècniques específiques, entre altres. 

Atrás