Quienes somos
El proyecto está integrado por 24 socios. El promotor y coordinador es el Área de Acción Climática y Transición Energética de la Diputació de Barcelona.
 
 
 

Cinco gobiernos locales que tienen la responsabilidad de promover acciones de adaptación al cambio climático en los municipios y de movilizar recursos técnicos y económicos para el desarrollo del proyecto: las 4 diputaciones de Cataluña (Diputación de Barcelona, Diputación de Girona, Diputación de Lleida y Diputación de Tarragona), y el Consell Comarcal del Alt Penedès.

 

Entitat de govern local que aplega 311 municipis de la província de Barcelona. A més de coordinar el projecte des de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica, aporta el territori de la Xarxa de Parcs Naturals.

Institució de govern local dels 221 municipis de la província de Girona. 

Ens de govern local dels 229 municipis de la província de Lleida.

Els 181 municipis de la província de Tarragona s’apleguen sota aquest ens supramunicipal.

Presta serveis a 27 ajuntaments i municipis de l’Alt Penedès i serveis d'àmbit comarcal o supramunicipal a la seva ciutadania.

8 entidades territoriales (agentes socioeconómicos locales) para ejecutar las acciones de adaptación al cambio climático del proyecto: Asociación de Iniciativas Rurales de Cataluña y 7 grupos de acción local.

L'Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya és una xarxa regional de desenvolupament rural de Catalunya que dona suport i representa als 12 Grups d'Acció Local catalans.

L'Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya actua a les comarques de la Garrotxa (tota la comarca), l’Alt Empordà (44 municipis), Osona (6 municipis), el Pla de l’Estany (2 municipi), la Selva (6 municipis) i el Gironès (4 municipis).

Programa de desenvolupament rural que treballa en els 19 municipis de la comarca del Ripollès i en els 8 municipis de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura situats al nord d'Osona.

El territori objecte d’actuació del Consorci Leader Pirineu Occidental engloba les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran.

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp actua a 93 municipis rurals del Camp de Tarragona, corresponents a les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i, parcialment, el Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès.

L’àmbit d’actuació de l’Associació Leader de Ponent consta de 77 municipis, que inclouen la totalitat de les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell i l’Urgell, a més de 17 municipis del Segrià.

Actua a les comarques de la Segarra (19 municipis), el Solsonès (17 municipis), l’Anoia (19 municipis), el Bages (6 municipis) i l’Alt Penedès (1 municipi).

El Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava actua en 11 municipis de la Costa Brava i treballa per la pesca sostenible, pel foment dels productes pesquers i per afegir valor als municipis costaners.

3 agentes socioeconómicos de carácter general que promoverán y extenderán las acciones hacia el sistema económico y productivo del territorio del proyecto: la Cámara de Comercio de Barcelona, la Confederación Sindical de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.

La Cambra de Comerç de Barcelona participa activament en la defensa dels interessos generals del conjunt del teixit productiu per contribuir al desenvolupament de l’economia. En concret, la corporació en fomenta la seva competitivitat i acompanya a les empreses i persones autònomes a accelerar el creixement del seu negoci per afrontar nous reptes de futur.

Som un sindicat de classe, feminista i nacional, format per treballadors i treballadores que vetllem organitzadament pels nostres interessos dins i fora del nostre lloc de feina. Creiem que és imprescindible que les transicions digitals, energètiques, productives i climàtiques siguin justes, i posin a les persones al centre.

Sindicat de classe, d’orientació socialista, plural, feminista, autònom i nacional que utilitza la concertació social per millorar les condicions de treball i de vida.

3 agentes socioeconómicos de ámbito sectorial que serán los responsables de extender la acción en sus ámbitos de actuación: la Unió de Pagesos de Catalunya, la Federación Catalana de Asociaciones de Propietarios Forestales y Arç Corredoria de Seguros.

Aplega homes i dones de totes les comarques de Catalunya que es dediquen a l’agricultura, a la ramaderia o a l’activitat forestal per compte propi, i que defensen de manera solidària el sector agrari per millorar-ne les condicions de vida i treball.

Federació que agrupa les associacions forestals al territori amb l'objectiu d'aprofitar oportunitats per fer gestió forestal conjunta.

Corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. 

4 agentes de conocimiento que serán los responsables de garantizar la calidad técnica y científica, así como de velar por la coherencia territorial y sectorial de las acciones ejecutadas en el marco del proyecto: la Oficina Catalana de Cambio Climático - Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña, el Observatorio del Ebro, el Consorcio Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias.

El Departament d'Acció Climàtica, a través de la Subdirecció General de Canvi Climàtic, té entre d’altres objectius el d’impulsar i coordinar a Catalunya el desenvolupament normatiu, les estratègies, els plans, i els objectius en matèria de canvi climàtic, sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea.

Institut de Recerca fundat el 1904 per la Companyia de Jesús per estudiar les relacions Sol-Terra. Ha destacat en l’estudi dels corrents tel·lúrics, l’electricitat atmosfèrica, l’activitat solar i geomagnètica, la sismologia i la ionosfera terrestre.

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya és un centre d'investigació, formació i transferència de tecnologia i coneixement. Vol contribuir a la modernització i la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural per mitjà de la investigació, la formació, la divulgació i la cooperació.

Institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya que té com a missió contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer.

Existen dos entidades asociadas al proyecto.

La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors impulsa projectes relacionats amb el sector pesquer i som una eina imprescindible de cohesió i vertebració del sector pesquer de tot Catalunya.

Entre d'altres funcions, organitza la subhasta diària del peix, i la gestió posterior de cobrament i pagament dels imports a clients (compradors de peix) i proveïdors (barques).