Back
Entrada de l'espai de Cotreball Llotja de Bellpuig. Autor: Llotja

17/10/2023

parc.activitat.horari: 12:00

Espai de Cotreball Llotja de Bellpuig (Bellpuig) - Avinguda de Lleida, 81

More information
Creació del living lab de l'Associació Leader Ponent

Creació de l'espai de treball del Leader Ponent


parc.activitat.horari-complet: De 12:00 a 14:00 h

Organizers: Asociació Leader Ponent

Phone: 973 711 313

A/e: comunicacio@leaderponent.cat 

Recursos: