Vaca amb un collaret GPS Cap de bestiar boví amb collar "Nofence". Autor: David Vivet / Unió de Pagesos
Prova demostrativa de l’ús de sistemes de geolocalització i tancat virtual per la monitorització i gestió dels animals en sistemes ramaders extensius per fer difusió dels avantatges del seu ús i aconseguir una ramaderia extensiva competitiva i sostenible mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

Una de les tasques en ramaderia extensiva que requereix més mà d'obra és el control del ramat en l'època de pastura, ja que aquesta pot representar una zona molt àmplia i, en alguns casos, de difícil accés, suposant que la localització del bestiar requereixi d'un temps i uns recursos que, per contra, no es poden dedicar a altres tasques de l'explotació.

Així doncs, al municipi de Sant Feliu de Pallerols, dintre del territori d'ADRINOC, s'ha posat en marxa aquesta acció demostrativa centrada en utilitzar collars GPS per tal de controlar el ramat en l'època de pastura i així reduir els costos de les explotacions i fer-les més competitives i sostenibles mitjançant l'ús de noves tecnologies.

L'acció està promoguda per Unió de Pagesos de Catalunya i s'inspira en una experiència prèvia d'aquesta mateixa entitat realitzada entre els anys 2019 i 2021. En aquest cas, l'acció compta amb un pressupost de 32.831,05€ i una durada aproximada de 36-48 mesos a comptar des de març de 2024 i  permetrà avaluar l'efectivitat d'aquesta tecnologia a més de servir d'experiència pilot per a la replicabilitat en altres territoris.

Tanmateix, a banda de millorar la competitivitat de les explotacions ramaderes i, per tant, fixar o crear llocs de treball en zones poc poblades, l'acció també contribuirà a reduir el risc d'incendi forestal a la zona de pastura.