Back
26/01/2023
Projecte Life eCOadapt50 “COcreem acció estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i l’economia local”
L’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona és la coordinadora del projecte eCOadapt50, una de les principals iniciatives que en els pròxims anys treballarà l’adaptació al canvi climàtic de Catalunya, implicant directament al 42% del territori i al 30% de la població.

Cofinançat per el programa LIFE de la Comissió Europea, el projecte compta amb un pressupost de gairebé 19 milions d’euros, 8 anys de duració i un consorci integrat per 24 socis i 2 entitats en qualitat d’associades. 

Els governs locals i les activitats econòmiques assentades als territoris no perceben amb suficient claredat que les inversions en adaptació al canvi climàtic impulsades ara reduiran els costos i les pèrdues en el futur. Per això, l’eCOadapt50 treballarà per augmentar la resiliència enfront dels impactes del canvi climàtic en 19 territoris de Catalunya i en 4 activitats econòmiques especialment vulnerables: agricultura-ramaderia, forestal, pesca i turisme, amb la implicació de l'administració local. 

Es tracta del 5è projecte estratègic integrat concedit a l’estat espanyol, aquests projectes es caracteritzen per fomentar la coordinació i la mobilització d’altres fons de finançament i així farà l’eCOadapt50, que preveu mobilitzar un mínim de 73M€  de fons complementaris i desenvolupar un procés d'execució d'accions i inversions a llarg termini per l’adaptació al canvi climàtic. 

Back