Back
Consorci per al desenvolupament de la Catalunya central

14/03/2024

parc.activitat.horari: 11.00 h

Consell Comarcal de la Segarra (Cervera) - Passeig Jaume Balmes, 3 25200 Cervera

More information
Taules sectorials i taules territorials Catalunya central

Realització de dos taules sectorials territorials per tal de tenir contacte amb els agents del territori i poder analitzar i debatre les propostes d'accions demostratives a realitzar del projecte.

L'activitat tindrà el següents ordre del dia:

- Estat actual projecte LIFE eCOadapt50, per posar-vos al dia de l'estat del projecte (10')
- Avaluació d’impactes, vulnerabilitat i riscos climàtics- a càrrec de l'Institut Cerdà (20')
- Presentació propostes d’accions que tenim fins ara i noves aportacions
- Espai de debat i participació


parc.activitat.horari-complet: De11.00 a 13.00 h taula sectorial agrícola, ramadera i forestal De 13.00 a 14.30 h taula de turisme

Organizers: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya central

Phone: 973 531 300 / 618 465 368

A/e: gerencia@leadercatcentral.cat 

Recursos: