Agriculture and livestock
Ramat de cabres al Montseny. Autor: Oriol Clavera
Agriculture and livestock

To reduce the vulnerability of the agriculture/livestock sector, such as the loss of quality of agricultural products, the increase in the amount of water needed for crops and livestock, and the increase in the risk of losses in livestock production, we will implement climate change adaptation measures linked to the promotion of more resilient local crop or livestock varieties, the use of new agricultural techniques, and the promotion of local and sustainable markets for agri-food products.


Vaca amb un collaret GPS
Maneig de ramaderia extensiva amb collars GPS – Tanca Virtual “Nofence”
Prova demostrativa de l’ús de sistemes de geolocalització i tancat virtual per la monitorització i gestió dels animals en sistemes ramaders extensius per fer difusió dels avantatges del seu ús i aconseguir una ramaderia extensiva competitiva i sostenible mitjançant l’ús de les noves tecnologies.
Veure més